Ovaj portal sadrži budžetske podatke o centralnim i lokalnim institucijama Republike Kosova

Izaberite instituciju za koju ste zainteresovani, zatim ih filtrirajte po godini ili kvartalu

Počni ispod

Poslednje ažurirano
4 decembra 2020

Budžet Republike Kosova

2,646,140,000.00 € *

Centralni budžet:

Plate i dnevnice
18.00%
Robe i usluge
11.37%
Komunalne usluge
00.68%
Subvencije i transferi
41.52%
Kapitalni rashodi
28.33%

Ukupno

2,005,783,000.00 €**

Budžet centralnog nivoa obuhvata sva ministarstva Republike Kosovo zajedno sa nezavisnim institucijama

Opštinski budžet:

Plate i dnevnice
43.52%
Robe i usluge
14.46%
Komunalne usluge
01.87%
Subvencije i transferi
04.02%
Kapitalni rashodi
33.56%

Ukupno

640,357,300.00 €

Budžet opštinskog nivoa obuhvata sve opštine Republike Kosovo

* Vrednost predstavlja revidirani budžet Republike Kosovo

** Ovaj ukupan iznos sadrži i vrednost državnih rezervi